Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2010

9030 4f18
Reposted frommijama mijama
9041 b9b1
Reposted frommijama mijama

December 12 2010

jedną z największych przyjemności jest jak ktoś czesze ci włosy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viavibowitgirl vibowitgirl
Reposted fromrapnyc rapnyc viaKabrioletta Kabrioletta
0138 c496
Reposted fromwhocares whocares viaKabrioletta Kabrioletta

December 10 2010

Reposted fromlesbian lesbian
Jestem misiem, kochać chce mi się.
— Maria Awaria.
Reposted frompodziemna podziemna

November 30 2010

1417 fd80 600
Reposted fromacs92 acs92 viajojinthesun jojinthesun

November 24 2010

November 23 2010

9477 c182 600

stolze:

Theme of the Day: Shoes - My Heaven… *gg*

Reposted fromtayfun tayfun
8409 40c7

"Psychodela, wspaniała Pani, moja jedyna
Czasami bestia, rzadziej łagodna zwierzyna

Młody chłopak i jego dziewczyna, siedemnastka
To o nich opowiastka, raczej jej namiastka

Dwie wspaniałe siostry, Ona i adrenalina
Ich połączenie to wyłączona serotonina
I leży przy nich opętany chłopaczyna
Zamyka się za nim już życia kurtyna
Czwarty wymiar, niebieska witryna
Nie, ten skręt to też nie nikotyna"
Reposted bykudlaty kudlaty

recently, my favourite playlist:


1. hara gobi - holi live
2. m. jackson - leave me alone
3. eminem- love the way you lie
4. pokahontaz - równowaga

November 22 2010

9165 d830
Reposted fromfume fume viakurenaisuiren kurenaisuiren
3922 7dde
Reposted fromroksann roksann

September 27 2010

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl